dimarts, 29 de març de 2011

Silenci

De nit, la terra enmudeix.

Sols parlen els morts.