dilluns, 23 de febrer de 2009

6'25 EN LLATI!!!

ALEGRIA (ANTÒNIA FONT)

Cau d'un arbre sa llavor,
després en surt un altre de millor,
és sa vida que segueix,
ja sé que és increïble però així és.
I es animals també folleni s'enyoren i ells no saben res.
No... què va... això és impossible d'exterminar
i ploram, ploram d'alegria.
Alegria,
ses velles se xapen de riure,
ses fulles més seques se tiren des arbres
per ordre de veterania.
Alegria,
ses cases s'aixequen i volen,
i es caos és s'ordre d'un dia
que vessanostàlgia d'amor i simpatia.
Cau d'un astre sa claror
i dins sa fosca en terra hi veim i tot,
és sa llei de s'univers,
n'hi ha de més profundes,
ja m'entens.
I surt s'estrella avorrida
i se desvia i no té por ni res.
No... què va... això és impossible d'exterminar
i ploram, ploram d'alegria.
Alegria,
ses velles se xapen de riure,
es dies s'acaben i es fars il·luminen
ses góndoles entre ses cases.
Alegria, ses òrbites en sincronia,
sa inèrcia tendeix a sa pausa i reposenimmòbils
tempestes i climes.
Alegria,
en calma per sempre ses hores,
i es cosmos s'atura i per tots es planetes
ingràvids s'acaba sa vida ...I alegria

1 comentari:

Marisa Miralles ha dit...

Que dure la alegria.Eso quiere decir que sigas trabajando para poder celebrar otros 6,7,8...